Frostskydd för fruktodling

Fruktodlingar kan ofta vara känsliga för frost under tidig vår vilket kan ge kostsamma skördebortfall. Med en frostskyddsbevattning kan man skydda sina dyrbara grödor.

Det är en relativt stor investering, men det kan betala sig mycket fort i form av ökad klass 1 skörd och säkrade leveranser.

Varje system behöver designas utifrån odlingens förutsättningar.

Några viktiga frågor att tänka på:

  • Hur mycket frost ska systemet skydda för
  • Hur många timmars frost ska systemet klara
  • Areal, höjdskillnader mm
  • Vattentillgång
  • Behöver hela odlingen skydd

Flipper

Flipper är en spridare som fungerar mycket bra för frostskydd av fruktodlingar som exempelvis äppelodlingar men också för blåbär i rader och vinodlingar. Frostskyddsbevattning är vattenkrävande och för att skydda för -6°C krävs med konventionella frostskyddspridare ca 50m3/ha per timma. Med Flipper spridaren som bara vattnar det som ska skyddas kommer vi ned till ca 16,6m3/ha per timma. Det är en reducering med ca 67%. Mindre vattenförbrukning ger lägre investeringskostnader. 

Anläggningen

En frostskyddsbevattning är så mycket mer än spridaren. Det behövs pumpar, filter, stamledningar mm. Dimensioneringen och driftsäkerheten är viktigt. Kontakta oss och berätta vad du har för behov så diskuterar vi fram en bra lösning för dig. Om du har tid så se gärna på inspelning av webbinariet nedan. Där finns mycket information om funktion, kapacitet, vattenbehov och kostnader.

Webbinar 8 december 2020 - Frostskydd fruktodlingar

Flipper i vinodling

Flipper

Flipper