Bevattning i ett förändrat klimat - Föredrag Gradvis

Se föredraget om lantbruksbevattning och frågor kring hållbart vatten i ett klimat under förändring från 21 september 2022, med Louise Zetterholm, Hushållningssällskapet Halland och Peter Johansson, Östorps bevattning.