SMART pumpsystem Golf – energieffektivt och driftsäkert

Pumpsystemet är hjärtat i din bevattning! Dess uppgift kan tyckas enkel – att förse din anläggning med vatten allteftersom spridare öppnas och stängs ute på banan. Men kraven på driftsäkerhet och kvalitet är höga. Bevattningen sker ju oftast nattetid när ingen finns där och kan se till pumpanläggningen.

Kapacitet för snabba omställningar

En bra pumpstation måste kunna klara accelerera från 0 till 100 % på mindre än 60 sekunder. Inbromsningen behöver ibland kunna ske ännu snabbare. Då är det viktigt med en bra styrning för att ledningsnätet inte ska ta skada. Vi vet för vi har byggt pumpstationer till många av landets golfbanor under drygt 30 år.

Spara energi

Att pumpa vatten är energikrävande. Genom intelligent styrning och effektiva pumpar kan du minimera energiförbrukningen vilket är till gagn både för ekonomin och miljön.

Gör det tryggt för dig som greenkeeper

Med vår pumpstyrning SMART övervakar du bevattningssystemets status kontinuerligt för att maximera prestanda och minimera energi- och underhållskostnader. Du upptäcker läckage och andra feltillstånd tidigt som gör att du kan undvika kostsamma akutåtgärder. Genom SMART-Net är pumpstyrningen alltid uppkopplad.

Hållbar vattenförsörjning

Tillgång till vatten är naturligtvis en viktig parameter, men även utan grundvatten och tillgång till sjö eller större vattendrag kan bevattning lösas genom att bygga dammar och magasinera vatten. I bästa fall kan du bli helt självförsörjande på vatten!

Hitta rätt pumplösning för din bevattning

Förstå din pumpstation!

Ta del av föreläsning med SGA från 1 mars 2024 om hur pumpen levererar vatten med rätt tryck, hur du skyddar pumpen mot haveri och minimerar energiförbruken.