Hunter automatik för grönytebevattning

En automatbevattning ger stora fördelar gentemot att vattna manuellt. Naturligtvis spar man en massa tid och bevattningen kan ske när den är som effektivast nämligen nattetid. Genom att vattna regelbundet istället för när man ser symptom på torkskador kan man spara vatten.

Här finns våra produkter för automatbevattning av små till medelstora anläggningar.

Våra PC styrda automatiksystem främst för golfbanor finns inte i E-butiken.  Läs mer om Hunter Pilot och WinRain systemen här