Pumpstyrning SMART – driftsäkrar din bevattning i lantbruk

Pumpstyrning SMART är mer än en vanlig varvtalsstyrning. I styrfunktionen har vi bakat in vår mångåriga erfarenhet av bevattningsanläggningar för lantbruk.

SMART-styrning står för drift och intelligens. Styrningen ingår som standard till våra bevattningspumpar. Du kan även utrusta din nuvarande pump med SMART-styrning! Levereras då separat i önskat utförande för lätt inkoppling.

Sparar tid och energi

En varvtalsstyrd bevattningspump ger flera fördelar. Driften blir mycket jämnare än med mjukstart eller Y/D-start, vilket är skonsamt mot stamledningar och maskiner. SMART sänker energiförbrukningen med upp till 25 % och möjliggör bättre pumpkapacitet på samma säkring.

En investering i SMART ger färre driftstopp, besparar dig tid och minskar din elräkning.

Löser behov av driftsäkerhet

Varvtalsstyrning är det optimala sättet att styra en pumpanläggning. Det önskade trycket hålls alltid konstant även om flödet varierar. Utan varvtalsstyrning kan det bli för högt tryck vid spridaren som i sin tur ökar dimbildning och därmed avdunstning. Ett för högt tryck ökar dessutom risken för haveri.

SMART-styrningen kan konfigureras för att hålla konstant tryck i ledningen och för automatisk start när du öppnar hydranten. Enklare än så kan det knappast bli.

Några SMART-funktioner
  • Varvtalsstyrd tryckreglering
  • Automatiskt stopp
  • Automatisk start, ”Vrid på kranen” funktion
  • Display på svenska
  • Övervakning som stoppar vid fel
  • Larm via SMS och e-post
  • Meddelande vid avslutad bevattning
  • Ingång för vattenmätare
  • Primningsfunktion
  • Webbapp för start, stopp, ändringar och avläsning
Styr från app

Med SMART förenklar du övervakning av din anläggning så att stamledningsbrott och andra fel inte orsakar allvarliga konsekvenser. Om något händer stängs pumpen av och du får larm i mobilen.

I appen ser du alla driftparametrar i realtid, trycket kan enkelt regleras och du kan följa vatten- och elanvändning.

Enkelhet – ett nyckelbegrepp för oss

Den integrerade styrningen utgör en separat enhet monterad för att vara lätt åtkomlig. Den är kapslad beroende på pumpmodell för att vara skyddad mot yttre påverkan.

För effektivisering av din gamla pump kan SMART-styrning beställas separat. Passar till alla typer av eldrivna bevattningspumpar, även äldre modeller. Anpassas med kapsling och elanslutningar efter behov för att lätt kunna monteras och kopplas in av din elektriker.

Kontakta oss så hjälper vid dig med förslag på utförande som lämpar sig bäst för ditt behov.