Pumpstyrning SMART till ditt nuvarande bevattningssystem

SMART är mer än en vanlig varvtalstyrning. I det inbyggda styrsystemet har vi bakat in vår mångåriga erfarenhet av bevattningsanläggningar för lantbruk.

En varvtalstyrd bevattningspump ger flera fördelar. Driften blir mycket jämnare än med en mjukstart eller Y/D-start, vilket är skonsamt mot stamledningar och maskiner. SMART sänker energiförbrukningen med upp till 25 % och möjliggör bättre pumpkapacitet på samma säkring.

En investering i SMART ger färre driftsstopp, sparar tid och minskar elräkningen.

Löser behov av driftsäkerhet

Varvtalsstyrning är det optimala sättet att styra en pumpanläggning. Det önskade trycket hålls alltid konstant även om flödet varierar. Utan varvtalstyrning kan det bli för högt tryck vid spridaren som i sin tur ökar dimbildning och därmed avdunstning. Ett för högt tryck ökar dessutom risken för haveri.

SMART-styrningen kan konfigureras för att hålla konstant tryck i ledningen och för automatisk start när du öppnar hydranten. Enklare än så kan det knappast bli.

Enkelhet – ett nyckelbegrepp för oss

SMART kan kopplas till alla typer av eldrivna pumpar, även till äldre modeller. Styrsystemet erbjuder alla funktioner som behövs för din lantbruksbevattning. Det är nämligen det SMART är utvecklad för!

Styr från app

Du vill självklart känna dig trygg med din bevattning. Med SMART förenklar du övervakning av din anläggning så att stamledningsbrott och andra fel inte orsakar allvarliga konsekvenser. Om något händer stängs pumpen av och du får larm i mobilen.

I appen ser du alla driftparametrar i realtid, trycket kan enkelt regleras och du kan följa vatten- och elanvändning.

Några funktioner
  • Varvtalstyrd tryckreglering
  • Automatiskt stopp
  • Automatisk start, ”Vrid på kranen” funktion
  • Display på svenska
  • Övervakning som stoppar vid fel
  • Larm via SMS och e-post
  • Meddelande vid avslutad bevattning
  • Ingång för vattenmätare
  • Primningsfunktion
  • Webbapp för start, stopp, ändringar och avläsning

Kontakta oss så hjälper vid dig med förslag på utförande som lämpar sig bäst för ditt behov.