Bevattningspump för trygg och ekonomisk drift i ditt lantbruk

Din bevattningspump är hjärtat i ett bra bevattningssystem i ditt lantbruk. En gammal sliten bevattningspump är ofta krävande att jobba med. Dags att renovera eller byta ut din anläggning? Även vid renovering sänker du driftskostnaden genom att modernisera till SMART-styrning på din gamla pump i ditt jordbruk.

Vi anpassar lösning efter ditt behov av pump och vattenförsörjning. Produkterna är driftsäkra, enkla att hantera och förbättrar driftsekonomin.

Satsar du på en ny anläggning som ska förse din verksamhet med vatten i många år, så är det extra viktigt att tänka på driftsekonomin. Vi har pumpar och motorer som har marknadens högsta verkningsgrad. Lite större investering men som ger en lägre driftkostnad!

Vi hjälper gärna till med finansiering via vår partner Danske Bank!  

Hitta rätt lösning för ditt behov