Vinterstängning av pumpstation

  • Ta upp sugledningar. Rengör silar och förvara torrt.
  • Finns det mycket dy i botten på sugbrunnen? Det bör vara minst 50cm mellan bottenventil och botten. Om inte gör rent sugbrunnen.
  • Lägg locket på brunnen. Är det säkrat både för lekande barn och nedfallande löv?
  • Tappa ur rörsystem och ta bort bottenpluggarna från pumparna. Bryt strömmen till pumparna.
  • Demontera smutsfilter och spola rent silkorgen. rost på rörens insida och kommande läckage.
  • Smörj pumpmotorerna enl. smörjintervall. ¼ pumptag med fettsprutan vart annat år brukar vara lagom.
  • Blås rent filter i automatikskåpets ventilation.
  • Kontrollera att värmen fungerar i pumphuset och täta så att inte kall luft blåser in. Även om du tömmer pumparna ska det alltid vara frostfritt i pumphuset.

Hur länge håller en pumpanläggning?

Ett bra riktvärde är 15-20 år på automatiken och 20-30 år på pumparna.
Din pumpstation är hjärtat i bevattningen och den måste man kunna lita på till 100%.