Bevattning att lita på sedan 50 år

Året var 1969 och den driftige Tore Jönsson bedrev lantbruk på Östorps Gård i södra Halland. Idén om att bevattna markerna växte sig allt starkare, förmodligen efter några torra somrar med dåliga skördar under åren tidigare. Sonen Carl-Johan skickades iväg till en lantbruksutställning i England. Språket var inga problem för han hade varit i USA som byggnadsarbetare något år dessförinnan. Kontakterna på mässan förlöpte utmärkt. De ledde inte bara till bevattning på gården, utan lade också grunden till den verksamhet som idag utgör Östorps Bevattning AB.

Lantbruksbevattning växer

Mycket har utvecklats sedan dess. I mitten av 1970-talet kommer Bauers orange-röda maskin som förenklar lantbruksbevattning ytterligare och Östorps försäljning växer.

1992 får vi i företaget upp ögonen för en bra italiensk bevattningsmaskin, OCMIS, och Östorps blir distributörer även av detta varumärket i Sverige. Förvärv av Valentin Bevattning breddar verksamheten, och vi bygger ut lager och kontor i Östorp.

Golfbanebevattning tar fart

Under samma period växer antalet golfbanor runt om i Sverige. Att applicera vår bevattningskompetens även inom grönytor blir framgångsrikt. Bevattning av golfbanor kommer sedan att följas av system för kyrkogårdar och fotbollsplaner.

Fortsatt egen produktutveckling

2008 överlåter Carl-Johan och verksamheten till systersonen Peter som fortsätter att utveckla verksamhet och produkter i samma framgångsrika anda. WinRain och SMART är två exempel på egenutvecklade produkter som vässas ytterligare och effektiviserar bevattningen för kunderna.

Verkar för hållbarhet

Vid regelbunden bevattning sparar rätt utrustning avsevärda mängder energi och vatten. Lösningar för att dessutom magasinera vatten möjliggör att bli helt självförsörjande på vatten. 

En bra bevattning hjälper våra kunder att uppnå sina produktionsmål. En bra bevattning ser till att det görs på ett så vatten- och energisnålt sätt som möjligt. Det är vad vi kallar hållbar bevattning.

Med Sveriges bredaste bevattningsutbud vill vi fortsätta att erbjuda våra kunder ett stort sortiment av de bästa produkterna och vara en del av din bevattning genom bra rådgivning och service.

Östorps Bevattning är utsett till Årets Företag Hållbarhet 2020 av Länsförsäkringar Halland och Peter Johansson till Årets Landsbygdsföretagare 2018 av Offensiva Laholm.

1 november 2022 förvärvades Östorps bevattning av Lyckegård Group AB, som är listat på Nasdaq First North GM. Peter Johansson fortsätter i sin roll som operativ chef för verksamheten och Kent Stenberg går in som VD för Östorps.