Våra tjänster för dig inom golf

Som din partner inom golfbanebevattning är vi måna om att tillgodose ditt behov av rådgivning, rätt utrustning och service. Vi vill vara en del av din bevattning. Välkommen till Team Östorp!

Rådgivning
  • Vi ställer gärna vår kompetens och mångåriga erfarenhet till ditt förfogande så att du kan vara trygg och får en anläggning som är rätt för dina behov.
  • Vår styrka är att vi inte bara säljer material, utan vi tar ansvar för hela projektet om du så önskar.
  • Vi verkar för att leverera miljömässigt och ekonomiskt hållbara lösningar för bevattning. Att tillföra kunskap om bevattningens positiva effekter på miljön och minimera dess negativa effekter genom hållbar vattenförsörjning och effektiva system.
Rätt utrustning
  • Korrekt dimensionering – oavsett om du behöver en pumpstation, en effektivare spridarlösning eller ett helt nytt bevattningssystem hjälper vi kostnadsfritt till med beräkningar så att anläggningen blir rätt dimensionerad. 
  • Tillverkning – i vår verkstad tillverkar och monterar vi pumpstationer efter våra kunders behov. Vi har färdiga koncept att utgå ifrån, därför kan vi snabbt och till en rimlig kostnad ta fram en lösning för dig. 
Service
  • Anläggningsarbete – vår kombinerade kedjegrävare och vibratorplog är effektiv vid läggning av bevattning Du kan få hjälp med hela anläggningsarbetet, eller att vi gör jobbet tillsammans med er.
  • Våra bevattningstekniker hjälper dig vid behov och vi lagerför samtliga reservdelar för den utrustning vi säljer. 
  • Service – vi utför service och reparationer i egen regi. Under kvällar och helger har vi jour för att snabbt kunna vara på plats om något akut händer.

Kontakta oss så hjälper dig med effektiva lösningar för din golfbanebevattning. Tel 0430 123 85.