Ditt lantbruk

Investera smart

och öka din lönsamhet

Bevattningsmaskiner – indragsmaskin för ditt jordbruk

Bra bevattningsmaskiner ska vara enkla att arbeta med, robust byggda och ha en lång livslängd.

Att bevattna med indragsmaskin är den lösning som volymmässigt är störst i Sverige. En kostnadseffektiv investering för dig med små och medelstora arealer för odling av potatis, specialgrödor, vall och spannmål.

Dina specifika areal- och odlingsförhållanden påverkar ditt behov av modell.

Vi tillgodoser de flesta kunders behov av indragsmaskiner genom ett brett modellprogram från de världsledande tillverkarna OCMIS och Bauer.

Hitta rätt bevattningsmaskin för ditt behov