Varför vattna?

Ibland får vi frågan: Varför ska vi vattna? Och ibland får vi frågor som: Lönar det sig? Är det är bra för miljön? Bevattning spänner över ett brett område och det finns många aspekter på nytta om vi vattnar på ett klokt sätt.

Vi försöker här förtydliga några olika tankar som alla bottnar i det vi kallar för hållbarhet och som finns med oss när vi tänker bevattning.

Produktion inom lantbruk

Inom lantbruket handlar det om att kunna producera livsmedel med en hög kvalitet på ett lönsamt och miljömässigt bra sätt. Våra svenska lantbrukare är bra på detta och ser till att hålla vårt landskap öppet och trygga vår livsmedelsförsörjning. Experterna är överens om att rätt bevattning är bra för miljön. Vattnet ökar plantans förmåga att ta upp näring vilket resulterar i bättre skörd. Ekoproduktion är i än större grad beroende av bra bevattning. Större påverkan från vädervariationer gör också att frågan om att investera i bevattning ökar i betydelse. Med bevattning kan lantbruket drivas tryggare och i många fall med god lönsamhet.

Gröna ytor är sköna ytor

Att vattna gräsmattor är väl ändå onödigt? Det tycker inte vi i alla fall! Man ska naturligtvis se till att vattna gräsmattor på ett resurssnålt sätt. Här handlar det om att ha en bra bevattningsanläggning som sprider vattnet jämnt. Att vattna på natten är effektivast och att ha en bra strategi för bevattningen är viktigt för att optimera vattenåtgång.

Inom föreningslivet främjar gröna gräsmattor att vi håller igång. Gröna fotbollsplaner lockar fler att träna än om planer är sönderbrända, hård yta ökar också risken för att skada sig. Golf är en annan sport som kräver gröna ytor och är en motionsform som passar många.

Fotosyntesen

Fotosyntesen är en fantastisk process i vår miljö. Koldioxid binds och syre produceras. Något som är själva förutsättningen för liv och som inte skulle fungera utan vatten. En brunbränd gräsmatta binder ingen koldioxid och producerar inget syre. En nedvissnad åker ger ingen mat och producerar minimalt med syre, men utan att göra skillnad på de stora resurser som behöver användas för att odla marken.

Kretsloppet

Vi ska vara rädda om vårt vatten. Det tycker vi också, men att använda vatten för bevattning går alldeles utmärkt om man gör det på ett hållbart sätt. Om man vattnar lagom så lånar vi bara vattnet en liten stund. Det kommer tillbaka i kretsloppet i lika bra eller till och med i bättre skick än om vattnet inte skulle brukas alls. Om vi använder vatten från våra åar återför vi näringsämnen som kommer växterna tillgodo.

Positiv vattenbalans i Sverige

Ja, men vi har ju ont om vatten. Nej, Sverige har inte ont om vatten. Även på den torraste platsen i vårt land finns en positiv vattenbalans. Dvs under ett år faller det mer regn än vad vi behöver. Och vattentillförseln på specifika platser kan vi faktiskt lösa på ett hållbart sätt genom magasinering med olika typer av dammar eller cisterner.

Ibland läser vi stora rubriker om problem med låga grundvattennivåer och vattenbrist. Oftast handlar det om att man tar ut för mycket vatten på en plats eller att ledningsnätet i kommunen inte räcker till. Våra kommuner behöver satsa mer på vattenförsörjningen som att att förnya gamla läckande ledningsnät. Större prioritering av vattenförsörjningen skulle leda till bättre förutsättningar för att kunna fortsätta ha gröna syreproducerande ytor kring oss.

En framtida resurs för Sverige

Sverige behöver använda en av våra i framtiden största konkurrensfördelar, nämligen riklig tillgång på vatten. En resurs som går att nyttja på ett bättre sätt för att stärka vårt lantbruk! Allt vi begär är att låna vattnet en lite stund och att vi gör det på ett resurssnålt och hållbart sätt.

Så tänker vi på Östorp i alla fall!