Bevattningssystem offentliga miljöer

Klimatförändringar och knappa vattenresurser kräver att vattenanvändningen optimeras. Detta kan uppnås genom Hunters styrsystem för att beräkna optimala bevattningfrekvenser och den nödvändiga mängden.

Östorps Bevattning designar, installerar och underhåller professionella bevattningssystem för bland annat parker och takträdgårdar.

 

Anläggningsarbeten för parker och trädgårdar är en kombination av strukturella landskapselement såsom hård mark, dränering, bevattning, belysning och gröna naturliga inslag.

Bevarandet av den funktionella och estetiska aspekten av landskapet är till stor del beroende av bevattning. Den stora ökningen av underhållskostnaderna för parker och trädgårdar har gjort smarta fjärrbevattningssystem attraktiva med sina ekonomiska, funktionella och estetiska egenskaper.

Östorps tillhandahåller följande för större anläggningar med grönytor; pumpsystem, Sprinklerbevattning, droppbevattning och fontäner.

Hydrawise