Våra tjänster för dig inom lantbruk

Som din partner inom lantbruksbevattning är vi måna om att tillgodose ditt behov av rådgivning, rätt utrustning och service. Vi vill vara en del av din bevattning. Välkommen till Team Östorp!

Rådgivning
  • Vi ställer gärna vår kompetens och mångåriga erfarenhet till ditt förfogande så att du kan vara trygg och får en anläggning som är rätt för dina behov.
  • Vår styrka är att vi inte bara säljer material, utan vi tar ansvar för hela projektet om du så önskar.
  • Vi verkar för att leverera miljömässigt och ekonomiskt hållbara lösningar för bevattning. Att tillföra kunskap om bevattningens positiva effekter på miljön och minimera dess negativa effekter genom hållbar vattenförsörjning och effektiva system.
Rätt utrustning
  • Korrekt dimensionering – oavsett om du behöver pump, rör eller en bevattningsmaskin hjälper vi till med beräkningar så att anläggningen blir rätt dimensionerad. 
  • Tillverkning – på vår verkstad tillverkar och monterar vi pumpstationer efter våra kunders behov. Vi har färdiga koncept att utgå ifrån, därför kan vi snabbt och till en rimlig kostnad ta fram en lösning för dig. 
Service
  • Våra bevattningstekniker som hjälper dig vid behov av support. Vi lagerför samtliga reservdelar för den utrustning vi säljer. 
  • Service – vi utför service och reparationer både i egen regi och via våra återförsäljare och servicepartners.  Under kvällar och helger har vi jour för att snabbt hjälpa till om något akut händer.

Kontakta oss så hjälper dig med effektiva lösningar för lönsam bevattning. Tel 0430 123 85.