Din kyrkogård

Lättskött och fin

med hållbar vattenanvändning

Alltid lättskött och fin – med hållbar vattenanvändning

Vi på Östorps har hjälpt många kyrkogårdar med lösningar för effektivare bevattning. Vill du också automatisera bevattningsarbete eller hitta bättre vattenförsörjning att kunna hålla din kyrkogård kontinuerligt lättskött och fin? Låt oss guida dig.

Vi tillgodoser ditt behov av effektiv bevattning genom rådgivning, rätt utrustning och service.

Effektiv bevattning

En bra bevattning på en kyrkogård både höjer kvaliteten på anläggningen samtidigt som den ger stora tidsbesparingar och förbättrar personalens arbetsmiljö.

Vattenbesparande automatik

Att bära vatten, dra slangar med mera är både tungt och tidsödande. Med vår automatbevattning precisionsbevattnar du ytorna på ett effektivt och hållbart sätt. Bara det faktum att all automatbevattning sker nattetid då avdunstningen är som minst och att ytorna vattnas regelbundet gör att stora mängder vatten kan sparas.

Hållbar vattenförsörjning

En hållbar vattenförsörjning är viktigt för all spridarbevattning. Oavsett om du använder kommunalt vatten, borrad brunn, damm, vattendrag eller annan källa så har vi tekniska lösningar för dina behov. Vi ger gärna råd och kan fungera som en resurs i kontakt med myndigheter.