Din kyrkogård

Lättskött och fin

med hållbar vattenanvändning

Bevattning kyrkogård – Hunter automatbevattning

Vi på Östorps har hjälpt många kyrkogårdar med system för automatbevattning. Vill du också automatisera ditt bevattningsarbete eller hitta bättre vattenförsörjning för att kunna hålla din kyrkogård kontinuerligt lättskött och fin? Låt oss guida dig.

Vi är distributör för Hunter i Sverige. Hos oss finns allt du behöver för sprinkler bevattning. Vi hjälper dig med rådgivning, rätt utrustning och service.

Effektiv bevattning

En bra bevattning på en kyrkogård både höjer kvaliteten på anläggningen samtidigt som den ger stora tidsbesparingar och förbättrar personalens arbetsmiljö.

Vattenbesparande automatik

Att bära vatten, dra slangar med mera är både tungt och tidsödande. Med vår automatbevattning precisionsbevattnar du ytorna på ett effektivt och hållbart sätt. Bara det faktum att all automatisk bevattning sker nattetid då avdunstningen är som minst och att ytorna vattnas regelbundet gör att stora mängder vatten kan sparas.

Hållbar vattenförsörjning

En hållbar vattenförsörjning är viktigt för all spridarbevattning. Oavsett om du använder kommunalt vatten, borrad brunn, damm, vattendrag eller annan källa så har vi tekniska lösningar för dina behov. Vi ger gärna råd och kan fungera som en resurs i kontakt med myndigheter.

Bevattning med insamlat regnvatten

Vi på Östorps levererade en pumplösning baserat på vårt SMART koncept till Västerviks kyrkogård via Kanonaden Entreprenad, 2020. Se mer om att bevattna kyrkogården med insamlat regnvatten i Svenska kyrkans "En film om vatten"