Bevattning tennisbana – Hunter sprinkler

Hunter sprinkler för grönytebevattning fungerar utmärkt för bevattning av tennisplaner både gräs och grus. Kontakta oss för mer information!