Bevattning ridbana – nyckelfärdig sprinkler

Vi på Östorps har hjälpt många ridhus med lösningar för att automatisera sin bevattning. 

Ofta krävs en bevattning av ridbanan för att säkerställa ett bra underlag för hästar och en bra miljö för ryttaren.

Ridbanor utomhus och ridunderlag i ridhus har olika behov och förutsättningar.

Värme- Ett uppvärmt ridhus ökar avdunstningen jämfört med ett utan, vilket kräver kompensation genom mer bevattning.

Jämnhet- För att uppnå ett optimalt resultat är det ytterst viktigt att vattnet fördelas jämnt över banan. Ojämnhet och skillnader i egenskaperna på banan kan ha negativ effekt på hästen om vissa delar blir våtare än andra.

Underlag- Olika material kräver mer eller mindre bevattning. Exempelvis Vaxunderlag har mindre behov av bevattning än övriga material.

Avdunstning- Inomhus är det särskilt viktigt att analysera skillnader i avdunstning på olika platser i ridhuset. Om vissa delar ligger i ständig skugga medan andra är solbelysta, torkar troligen den solbelysta delen snabbare medan den i skugga förblir våt, vilket resulterar i ojämna egenskaper. Placering av takfläktar kan också påverka uttorkningen och skapa lokalt torrare områden.

Vi bygger bevattning till ridhus och paddock med enbart kvalitativt material och bevattningsprodukter från Hunter. Spridarna anpassas för maximal effekt och minimal vattenförbrukning.

Sprinkler bevattning

Vi har genomfört många projekt med bevattning både av inomhus och utomhus paddockar. Vi använder popup rotorspridare från Hunter, en världsledande tillverkare av spridare.

Med automatiken kan du styra om hela ridhusytan ska bevattnas samtidigt eller i sekvens, beroende på behov och tillgänglig vattentillförsel. Automatiken ger också möjlighet att välja tidpunkter för bevattning som passar bäst.

Placering

Spridarna placeras i sargen, utmed staket. Alltid ur vägen för både häst och ryttare.

Installation

Vi kan leverera en nyckelfärdig utrustning monterad och klar att använda. Eller som många av våra kunder gör – installerar själv. Ett bra sätt att hålla nere kostnaderna. Ni köper en komplett materialsats från oss och får råd och stöd från oss när ni installerar själva.

Kontakta oss för mer information och förslag på anläggning.