Komplett bevattning av ridbana

Systemet är utformat för att vattna under förutsättning att tillgången på vatten är minst 100 liter/minut med ett tryck på 6,5 bar.

Spridare

Popupspridare från Hunter placeras längs omkretsen av staketet alternativt på sargen. 

Pump

Vi levererar även frekvensstyrda pumpar för att minimera el- och vattenförbrukningen.

Styrning

Med automatiken kan du styra om hela ridhusytan ska bevattnas samtidigt eller i sekvens, beroende på behov och tillgänglig vattentillförsel. Automatiken ger också möjlighet att välja tidpunkter för bevattning som passar bäst.

Lagringstank

Lagringstank är ett bra alternativ för att ta tillvara på vattnet från ridhusets tak.

Installation

Vi hjälper gärna till med en nyckelfärdig utrustning monterad och klar att använda. Eller som många av våra kunder gör – installerar själv. Ett bra sätt att hålla nere kostnaderna. Ni köper en komplett materialsats från oss och får råd och stöd från oss när ni installerar själva.

Ridbanor utomhus och ridunderlag i ridhus har olika behov och förutsättningar.

Värme- Ett uppvärmt ridhus ökar avdunstningen jämfört med ett utan, vilket kräver kompensation genom mer bevattning.

Jämnhet- För att uppnå ett optimalt resultat är det ytterst viktigt att vattnet fördelas jämnt över banan. Ojämnhet och skillnader i egenskaperna på banan kan ha negativ effekt på hästen om vissa delar blir våtare än andra.

Underlag- Olika material kräver mer eller mindre bevattning. Exempelvis Vaxunderlag har mindre behov av bevattning än övriga material.

Avdunstning- Inomhus är det särskilt viktigt att analysera skillnader i avdunstning på olika platser i ridhuset. Om vissa delar ligger i ständig skugga medan andra är solbelysta, torkar troligen den solbelysta delen snabbare medan den i skugga förblir våt, vilket resulterar i ojämna egenskaper. Placering av takfläktar kan också påverka uttorkningen och skapa lokalt torrare områden.