Din golfbana

Alltid i bästa skick

med hållbar vattenförsörjning

Alltid i bästa skick – med effektiv bevattning

Under 30 år har vi på Östorps hjälpt många av landets golfbanor med lösningar för effektiv bevattning. Vill du också kunna hålla din golfbana i kontinuerligt bästa skick även under varma, torra perioder eller har du behov av en bättre vattenförsörjning? Låt oss guida dig.

Dina markförhållanden, vattenkällor, pumpkvalitet och spridarnas effektivitet är alla påverkande parametrar för val av rätt bevattningslösning.

Effektiv bevattning

En bra golfbanebevattning ska vara enkel att arbeta med, lätt att underhålla och ha en lång livslängd. Vår styrka är att vi inte bara säljer material, utan vi tar ansvar för hela projektet om du så önskar. Från projektering och bevattningsstrategi till anpassade lösningar för pumpstation, vattenförsörjning och spridarsystem.

Spara energi och vatten

En väl fungerade och rätt dimensionerad bevattning är en god investering med stor potential för att spara både energi och vattenåtgång, framförallt för dig som idag använder ett äldre system.

Hitta rätt lösning för ditt behov