Befuktning inom industri

Vår kompetens och våra produkter inom bevattning kommer väl till hands vid industriell dammbekämpning.

Dammbekämpning

Vi har erfarenhet från flera projekt där vi löst våra kunders problem med damm från bland annat aska och slaggprodukter. Genom att vid behov bevattna upplag och deponier med vatten slipper man ifrån kringflygande stoft.

Befuktning timmer

Vi har spridare och pumpar för befukting av exempelvis timmer.

Stor erfarenhet av industriautomation

Vi har produkterna och kompetensen för att leverera en hel anläggning från pump till spridare komplett med automatik. Vi har stor erfarenhet av industriautomation och våra anläggningar är CE-märkta enligt maskin- och lågspänningsdirektivet.

Kontakta oss så hjälper vid dig med förslag på anläggning som lämpar sig bäst för ditt behov.