SMART bevattningspump i isolerad container för din golfbana

Pumpcontainern levereras som nyckelfärdig lösning. Utifrån ditt kapacitetsbehov och befintliga system får du förslag och råd från oss om lämplig pump- och containerstorlek.

Komplett lösning med pump och pumphus i ett

Pumpar och styrning är monterade i en isolerad stålcontainer med belysning, värme och ventilation. Pumpcontainern är utvecklad för golfbana med allt redan utprovat och komplett för att lätt kunna köras igång. SMART-styrning står för drift och intelligens. En låsbar dörr gör hela systemet enkelt åtkomligt och samtidigt skyddat mot yttre påverkan. Containern väljs i standardlängd 10 eller 20 fot.

Kapacitet efter behov

SMART pump i container bygger vi utifrån ett standardkoncept med anpassning efter kapacitetsbehov. Vi kan inreda containern med antal pumpar efter behov för att säkra din vattenförsörjning.

Löser behov av driftsäkerhet

Systemet varvtalsstyrs som är det optimala sättet att styra en pumpanläggning. Pumpens varvtal regleras så att pumpstationen levererar exakt önskat tryck vilket minskar elförbrukningen avsevärt.

Med vår SMART-app förenklar du övervakning av din anläggning. Om något händer stängs pumpen av och du får larm i mobilen.

Spara energi!

Att pumpa vatten är energikrävande. Genom intelligent styrning och effektiva pumpar kan du minimera energiförbrukningen vilket är till gagn både för ekonomin och miljön. Anpassat varvtal förhindrar övertryck och sänker energiförbrukningen med upp till 25 %.

För mer info, se Pumpstyrning SMART >

Enkelhet – nyckelbegrepp för oss

En pumpanläggning ska vara enkel att använda, och det är den. Pumpen ska vara enkel för dig att koppla in, och det är den.

Pump i container levereras med kranbil och är nyckelfärdig för inkoppling som du hanterar själv eller med hjälp från oss. Pumpcontainern har färdiga kopplingar för trefasuttag, sug och tryckledning. SMART-styrning är integrerad. Containern är isolerad, fuktspärrad och har en slitstark plastmatta. Givetvis är våra utrustningar CE-märkta och svensk installations- och bruksanvisning medföljer.

Finansiering

Vid önskemål erbjuder vi finansiering med avbetalning på upp till 5 år.

Kontakta oss så hjälper vid dig med förslag på pumplösning som lämpar sig bäst för ditt behov.