Ditt lantbruk

Investera smart

och öka din lönsamhet

Bevattning lantbruk – potatis, specialgrödor, spannmål, vall

Under 50 år har vi på Östorps hjälpt 1 000-tals lantbruk med system för effektiv bevattning. Vill du också öka lönsamheten i din produktion av grödor till konsumentledet och/eller kunna säkra tillgången till djurfoder? Låt oss guida dig till att lösa bevattning på smartaste sätt för din nisch inom jordbruk.

Dina arealförhållanden, typ av grödor, produktivitetskrav och behov av vädersäkring är alla påverkande parametrar för val av rätt bevattningslösning.

Vi månar om att tillgodose ditt behov av rådgivning, rätt utrustning och service.

Investera smart och öka lönsamhet

En väl fungerade och rätt dimensionerad bevattning är normalt en lönsam investering som kan öka din avkastning med upp till 30 %. Du höjer dessutom fastighetens värde!

Utnyttja markens näring bättre

Att tillföra vatten vid rätt tillfälle förbättrar både grödans kvalitet och skörd. Du får en jämnare markfukt under säsongen. Bevattning har inte bara betydande värde för odling av potatis och specialgrödor, det säkrar också skördar av spannmål och vall.

Hållbar vattenförsörjning

Tillgång till vatten är naturligtvis en viktig parameter, men även utan grundvatten och tillgång till sjö eller större vattendrag kan bevattning lösas genom att bygga dammar och magasinera vatten. I bästa fall blir du helt självförsörjande på vatten!

Sveriges bredaste bevattningsprogram

Om bevattning och hållbart vatten

En föreläsning om lantbruksbevattning och frågor kring hållbart vatten från 21 september 2022, med Louise Zetterholm, Hushållningssällskapet Halland och Peter Johansson, Östorps bevattning.