Pumpanläggning som passar ditt pumphus

Är din pump sliten, medan din pumpbyggnad fortfarande är i bra skick? Antingen ersätter du bara pumpen eller satsar på en ny SMART pumpanläggning. Du kan få råd från oss om renovering eller en helt ny pumpanläggning blir effektivast.

Anpassad lösning efter utrymme i din byggnad

Vi bygger SMART pumpanläggningar utifrån ett standardkoncept med anpassning efter ditt kapacitetsbehov och dina utrymmen. SMART-styrning står för drift och intelligens. Pumpkonceptet är utvecklat för lantbruk med allt redan utprovat och färdigt för att lätt kunna köras igång.

Anläggningen kan anpassas efter kapacitetsbehov med en eller flera pumpar.

Löser behov av driftsäkerhet

En varvtalsstyrd bevattningspump ger flera fördelar. Driften blir mycket jämnare än med mjukstart eller Y/D-start, vilket är skonsamt mot stamledningar och maskiner.

Med vår SMART-app förenklar du övervakning av din anläggning. Om något händer stängs pumpen av och du får larm i mobilen.

Spara energi!

Att pumpa vatten är energikrävande. Genom intelligent styrning och effektiva pumpar kan du minimera energiförbrukningen vilket är till gagn både för ekonomin och miljön. SMART justerar motorns hastighet vilket förhindrar övertryck och sänker energiförbrukningen med upp till 25 %.

För mer info, se sida Pumpstyrning SMART >

Enkelhet – nyckelbegrepp för oss

En pumpanläggning ska vara enkel att använda, och det är den. Pumpen ska vara enkel för dig att koppla in, och det är den.

Pumpanläggningen levereras färdig för inkoppling som du hanterar själv eller med hjälp från oss. SMART-styrning medföljer och installeras av din elektriker. Givetvis är våra utrustningar CE-märkta och svensk installations- och bruksanvisning medföljer.

Väljer du att renovera din gamla pump kan SMART-styrning beställas separat som kopplas in av din elektriker. Passar till alla bevattningspumpar.

Kontakta oss så hjälper vid dig med förslag på pumpanläggning som lämpar sig bäst för ditt behov.