Pumpanläggning för driftsäker bevattning i ditt lantbruk

Våra eldrivna pumpanläggningar kan fås antingen som stationär enhet färdig att montera in i ett pumphus eller som mobil enhet där allt är monterat på en lätt flyttbar plattform. Vi anpassar pump och vattenförsörjning efter ditt behov i utföranden med Grundfos, Rovatti eller Caprari.

Varvtalstyrd, så klart ...

Varvtalsstyrning är det optimala sättet att styra en pumpanläggning. Det önskade trycket hålls alltid konstant även om flödet varierar. Både vid varierande och fast flöde överdimensionerar vi pumpen något för att säkra att den räcker till.

Utan varvtalstyrning blir trycket för högt vid spridaren som i sin tur ökar dimbildning och därmed avdunstning. Ett för högt tryck ökar dessutom risken för haveri.

Anpassat varvtal förhindrar övertryck och sänker energiförbrukningen med upp till 25 %. Pumpens mjukstart och mjukstopp minskar slitaget och startströmmarna. SMART-styrningen konfigureras för att hålla konstant tryck i ledningen och för automatisk start när du öppnar hydranten. Enklare än så kan det knappast bli.

Du kan bygga ut systemet med flera pumpar som samverkar i samma system.

Enkelhet – nyckelbegrepp för oss

En pumpanläggning ska vara enkel att använda och det ska vara enkelt för elektrikern att koppla in. SMART är precis det!

Med SMART är allt redan utprovat och färdigt. Du förenklar övervakning av din anläggning så att stamledningsbrott och andra fel inte orsakar allvarliga konsekvenser. Om något händer stängs pumpen av och du får larm i mobilen.

Givetvis är våra utrustningar CE-märkta och svensk installations- och bruksanvisning medföljer.

Full koll via SMART-app

Telefonstart har funnits länge. Med SMART tar vi ett steg längre. I appen ser du alla driftparametrar i realtid, trycket kan enkelt regleras och du kan följa vatten- och elanvändning.

Elpump i mobilt utförande

Med vår mobila pumpstation får du en färdig funktion, bara att sticka i stickproppen och koppla till vattnet. Du kan lätt flytta pumpen mellan olika platser och ta hem den över vintern.

Pump och motor är monterade på en kraftig och vridstyv platta i varmgalvaniserat stål. Stationen levereras komplett för att lätt kunna köras igång. Vår populära SMART-styrning står för drift och intelligens. Den är rostfritt kapslad med ventilation för elektronik. En låsbar dörr gör styrningen enkelt åtkomlig och samtidigt skyddad mot yttre påverkan.

Flera modeller av chassin
  • För placering i befintligt hus
  • På mobil platta
  • I mobilt hus
  • I isolerad container med belysning, värme och ventilation

Kontakta oss så hjälper vid dig med förslag på pumpmodell som lämpar sig bäst för ditt behov.