Gröna tak

med automatiserad bevattning

och hushållning av vatten

Gröna tak– Hunter automatbevattning

Att välja ett bevattningssystem för gröna tak beror på flera faktorer, såsom takets syfte, tillgången på vatten och odlingsmediet. 

Våra system är utformade för att möta de unika behov som gröna tak har.

Innovativa Hydrawise®-teknologi, till exempel, gör det möjligt för dig att styra och optimera ditt bevattningssystem från vilken plats som helst i världen via din smarta enhet eller webbläsare. Med Predictive Watering®-teknologi justeras bevattningen automatiskt baserat på väderprognoser, vilket maximerar effektiviteten och säkerställer frodiga, gröna tak.

Östorp hjälper dig med rådgivning, designar och installerar komplett bevattningssystem samt ger rätta förutsättningarna för just ert tak.

Bevattning av gröna tak, även kallat takträdgårdar, kan vara fördelaktigt av flera skäl:

  1. Temperaturkontroll: Gröna tak hjälper till att minska värmestrålningen från byggnader och därmed sänka temperaturen på takytan och i byggnaden under varma dagar. Genom att hålla taket svalt minskar behovet av kylning inomhus, vilket i sin tur kan spara energi och pengar.

  2. Regnvattenhantering: Gröna tak absorberar regnvatten och minskar därmed risken för översvämningar genom att fördröja och minska avrinningen av regnvatten till avloppssystemet. Detta minskar belastningen på offentliga avlopp och minskar risken för översvämningar i urbana områden.

  3. Luftkvalitet: Gröna tak absorberar koldioxid och andra föroreningar från luften samtidigt som de producerar syre. Detta bidrar till att förbättra luftkvaliteten och skapa en hälsosammare miljö för människor att arbeta och bo i.

  4. Biologisk mångfald: Gröna tak ger livsmiljöer för växter, insekter och smådjur som annars kanske inte skulle hitta en plats att leva i en urban miljö. Det kan öka den biologiska mångfalden och främja ekosystemtjänster som pollinering och naturlig skadedjursbekämpning.

  5. Estetiskt värde: Gröna tak kan förbättra den estetiska kvaliteten på byggnader och stadslandskapet genom att lägga till färg, textur och liv till annars gråa ytor. De kan också skapa trevliga utomhusutrymmen för rekreation och avkoppling för invånarna i stadsområden.

Sammanfattningsvis kan bevattning av gröna tak bidra till hållbarhet, energieffektivitet, förbättrad livsmiljö och estetiskt tilltalande stadslandskap, vilket gör det till ett attraktivt alternativ för många städer och fastighetsägare.