Alltid i bästa skick – med automatbevattning

Våra hunterspridare för grönytebevattning fungerar utmärkt för bevattning av tennisplaner både gräs och grus. Kontakta oss för mer information!