Kurser i grönytebevattning 2019

Lär dig använda och underhålla din bevattning

Kanske läge att fylla på med nya kunskaper och inspiration inför sommarens bevattning?

Allmän bevattningskurs – 1 dag

Kursen riktar sig till alla som har intresse för grönytebevattning. Vi utgår från en befintlig golfbana och de behov som finns av att underhålla och förbättra anläggningen. Är du intresserad av att förstå din bevattningsanläggning bättre och se vilka möjligheter som finns att utveckla den? Då är detta kursen för dig oavsett vilket fabrikat du har på din anläggning.

Kursdag: 12 mars kl 09.00–15.30

Mer information om kursen >